World Oceans Day 8 juni 2019

Publicerad 2019-06-07

Visste ni att haven producerar hälften av den syre vi andas? Den 8 juni är det World Oceans Day och den firas världen över.Vi vill därför betona betydelsen av att vi med gemensamma krafter sätter in alla resurser för att verkligen rädda haven! 

Målet mer World Ocean Day är att skapa intresse för havens välmående och se vilka hot haven och dess invånare står inför. Havens hälsa är också vår hälsa. Men vi inom Entreprenörsstiftelsen menar att det inte räcker att skapa intresse och förståelse. Direkta insatser behövs också! Därför arbetar vi intensivt med att påskynda ett antal vattenprojekt som, om de kan starta upp snarast, kan få betydande effekt och resultat. Hjälp oss i vårt arbete!

Är ni medlem i Företagarna? Då väntar unika möjligheter för er!

Publicerad 2019-06-05

Registrera ert hållbarhetsprojekt och var med i vår nya utlysning!

Som medlem i Företagarna kommer ni att kunna söka helt nya medel för att utveckla verksamheten. Genom Entreprenörsstiftelsens initiativ och samarbetet med våra partners, kommer vi i september att göra en unik utlysning för att ge bidrag till de presenterade hållbarhetsprojekt på portalen! Därför gäller det att redan idag skapa ett kostnadsfritt konto och registrera sitt projekt. Så missar ni inte chansen!

Kampanjen pågår från juni till 31 augusti 2019. Kravet är att ni presenterar ert hållbarhetsprojekt och mailar in ert medlemsnummer (i Företagarna).

Vill ni ha mer information går det bra att läsa mer på www.entreprenorsstiftelsen.se eller anmäla er på

infoprojekt@hållbart2030.se!

Välkomna!

Är ni intresserade av ett partnerskap kan ni kontakta oss på: infopartner@hållbart2030.se

Världsmiljödagen 5 juni!

Publicerad 2019-06-04

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 firas Världsmiljödagen den 5:e juni. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP). För Entreprenörsstiftelsen är miljö & klimat ett av de viktigaste områdena som behöver lyftas och uppmärksammas..

Efter många års hårda och svåra förhandlingar enades världens ledare hösten 2015 i Paris om ambitiösa mål för att hålla nere den globala uppvärmningen. Samma höst klubbades också Agenda 2030 igenom i FN och de globala målen för hållbar utveckling var ett faktum.

Men arbetet med att föra upp miljöfrågorna på agendan och uppmärksamma de insatser som görs för att förbättra miljön över hela världen har aldrig varit mer akut.   

Därför vill vi uppmana alla aktörer att bidra genom att sprida detta budskap vidare och gärna bistå alla de projekt som väntar på att förverkligas. Er insats behövs och kommer att ge effekt. Hör gärna av er till oss så presenterar vi hur vi kan samverka. 

Nytänkande entreprenörer tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendie på Sveriges Innovationsriksdag 2019

Publicerad 2019-05-27

Stiftelsen ÅForsk har i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks utsett 10 entreprenörer som får ÅForsks Entreprenörsstipendie 2019. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé. En av dem är Scientific Ed Tech AB som vi har det stora nöjet att samarbeta med.

Entreprenörernas gemensamma nämnare är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära ekosystemet för innovation som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. Tekniken- och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har alla förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.

Scientific Ed Tech AB: Martin Hassler Hallstedt 

(Lunds universitet; Ideon Innovation).

Programvara som kombinerar KBT och inlärningspsykologi med speldesign för att lära ut matematik för elever i lågstadiet.

Läs gärna mer på: https://scientificedtech.com/sv/hem/

FRAMTIDENS INNOVATIONER - IMPACT INNOVATION

Publicerad 2019-05-27

Entreprenörsstiftelsen medverkar i dagens rundabordssamtal som arrangeras av The Joint Way om hur man som entreprenör och bolagsägare kan och vill bidra till samhällsförändring och ta sitt sociala ansvar. Vi diskuterar värdebaserat ledarskap, olika sätt att bygga bolag, och hur vi förhåller oss till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 

I den internationella innovationsstrategin Vägen mot Europas mest innovativa region kan vi läsa att det behövs ett ökat fokus på hur innovation och entreprenörskap kan bidra till att lösa och hantera samhällsutmaningar. Med aktiviteten Framtidens innovationer - Impact innovation, vill vi stärka förmågan att identifiera, attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer med social/ samhällsnytta i fokus hos Sveriges innovationsfrämjare. Aktiviteten ger oss en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om värdebaserad affärsmässighet och impact hos Skånes innovationsfrämjare.
Tillsammans bidrar vi till förändring!
Aktiviteten är en del av The Yes Day 2019 och sponsras av och genomförs i samarbete med Skåne Innovation Week.
Läs mer om The Yes Day här: https://theyesday2019.confetti.events

HEROSIGHT AB - En av vinnarna under Venture Cup Sweden

Publicerad 2019-05-23

Vi gratulerar vinnarna vid Venture Cup Swedens final i Lund!

Herosight AB, som är ett av projekten som ni kan läsa mer om på Hållbart2030.se, går nu vidare till Sverigefinalen den 24 september. Vi önskar naturligtvis Daniel Kindstrand lycka till i Stockholm.

Herosight AB utveckla AR-mjukvara som ett verktyg för effektivt lärande och framtidens livräddning. Ett interaktivt verktyg bestående av 3D-animinationer: AR-skador, AR-instruktioner och AR-rekvisista som i kombination med ljudeffekter skapar ett mer realistiskt scenario till en lägre resurskostnad.
Läs gärna mer på: 

https://www.herosight.se/

https://www.sydsvenskan.se/…/innovativa-halsolosningar-vinn…

Nytt program ska satsa 80 miljoner på livsmedelsförsörjning!

Publicerad 2019-05-10

Mistra har öppnat en utlysning till ett program om livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Målet är att det svenska livsmedelssystemet i sin helhet ska nå de globala hållbarhetsmålen samtidigt som sektorns konkurrenskraft ska stärkas och lönsamheten förbättras.

Läs mer ...

Situationen förvärras! Så vill forskare lösa plastproblemet (SVT)!

Publicerad 2019-05-06

Människor producerar runt 300 miljoner ton plast årligen samtidigt som åtta miljoner ton når haven varje år. Experter är överens om att vi måste producera mindre plast och sluta skräpa ner. Här är tre viktiga forskningsfrågor som behöver lösas.

Plast i havet 

När plast väl nått haven blir det mycket svårare och dyrare att städa upp. Därför arbetar forskare med att spåra plast för att lista ut dess källa.

En studie från 2017 kom fram till att cirka 90 procent av all plast i våra hav kommer dit via tio floder. Åtta av dessa floder ligger i Asien, de andra två i Afrika. Men Europa är inte skuldfria, bland annat exporterar vi stora mängder plastskräp till Kina.

Bättre återvinning 

Det finns runt sju typer av klassificering av plast och inte all plast kan återvinnas tillsammans. När plaster når återvinningscentralen osorterade blir det ofta för dyrt att återvinna plasten.

Forskare jobbar därför med att skapa ämnen som låter plast återvinnas tillsammans. Dessutom försöker man öka plastens livslängd så den kan återvinnas fler gånger. 

Även om plast är ett långlivat material kan det bara återvinnas ett antal gånger innan det tappar kvalitet. Dessutom används stor del av plast bara en gång innan det blir skräp.

Mikroplastens konsekvenser 

Mycket forskning ägnas åt att uppskatta omfattningen av mikroplast i vår omgivning. Mikroplast är plast som är under fem millimeter i storlek. Forskare har hittat mikroplast lite överallt från mat till drycker, till hav och i djur. Men exakt hur mycket det finns och hur plasten påverkar oss är ännu oklart.  

En studie från Lunds universitet undersökte nanoplast, plast som är så litet att det kan komma in i fiskars hjärnor. Studien visade att plasten kan orsaka hjärnskador på fiskarna och störa deras beteende. Studien utfördes dock i ett laboratorium, inte i naturen. 

Se mer på:  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-vill-forskare-losa-plastproblemet

Nominera till Ullbaggegalan 2019 - Förlängd nomineringstid!

Publicerad 2019-05-01

Det finns många fantasiska landsbygdssatsningar runtom i Sverige. Vilken är du mest imponerad av? Genom Ullbaggen vill vi lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader.

För att kunna nominera måste du tillhöra någon av våra medlemsorganisationer.

Läs mer på:  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/natverkstraffochullbaggegala2019/nomineratillullbagge.4.7eee19da168944000cb91e1e.html

SKÅNE INNOVATION DAY 2019

Publicerad 2019-04-29

Vi vill naturligtvis också medverka till världens bästa innovationsdagar 23 – 29 maj 2019!

Därför kommer vi att medverka i olika forum och sprida information kring de unika satsninar som görs!

Skåne Innovation Week sätter fokus på Skåne och lyfter upp innovationer och idéer i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga. Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 23 maj och 29 maj 2019 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för att bidra till hållbar tillväxt. 

Vi ser fram emot sju intensiva dagar fyllda av innovation, entreprenörskap och utveckling. Veckan inleds torsdagen den 23 maj, då även Region Skåne står värd för heldagskonferensen Skåne Innovation Day.

Läs gärna mer på: https://skaneinnovationweek.com/