Jordens dag måndag 22 april!

Publicerad 2019-04-15

Jordens dag

Den 22 april varje år firas runt om i världen Jordens dag. Dagen instiftades 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att vi skall uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. Firandet av dagen är störst i USA (Earth day) men firas även i små mängder i Sverige. Jordens dag uppmärksammas i fler än 175 länder och 2009 utsåg FN den 22 april till International Mother Earth Day.

Läs gärna mer på: https://www.youtube.com/watch?v=Ks12vXhiF1E

Seminarium på Foodhills AB i Bjuv 15 maj!

Publicerad 2019-04-12

Hitta projektfinansiering och nå igenom bruset till dina investerare!
Genom vårt samarbete med Foodhills AB erbjuder vi nu alla intresserade en intressant eftermiddag kring projektfinansiering och livsmedelsproduktion.
Att vara entreprenör innebär att man lever och andas sin idé. Men att gå från ord till handling kan i många fall vara svårt. Det som är solklart för dig är inte samma sak som att du skapar intresse och når ut med ditt budskap. Hur får du investerare och kunder att inse det geniala i ditt erbjudande? Att nå ända fram handlar ofta om förmågan att berätta en historia runt sin produkt eller tjänst som berör rätt personer. Hur gör man då det?

Välkomna till ett halvdagsseminarium på Foodhills där vi ger er tips och råd som kan vara avgörande för hur ni lyckas!
Vårt seminarium är ett samarbete mellan Foodhills AB och Entreprenörsstiftelsen:
Tid: Torsdagen den 16 maj kl. 13.00 - 16.00. Plats: Foodhills AB, Bjuv.

Avgift: 350 kr + moms 

Dokumentation och mallar ingår till deltagarna.

Se program och övrig information på Boka.se/entreprenorsstiftelsen.

Anmälan görs på: boka.se/entreprenorsstiftelsen senast 29 april 2019

Är ni med i WWF:s stadsutmaning - One Planet Challenge?

Publicerad 2019-04-11

WWFs One Planet City Challenge har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Bedömningsverktyget som integrerar data från FN:s klimatpanel IPCC är nytt för 2019. Över 400 städer har hittills antagit utmaningen runt om i världen. Dessa har redan rapporterat över 5,700 åtgärder med en sammantagen potential för utsläppsreduceringar om 3,9Gt CO2e till 2050. Utmaningen ges i år i runt 20 länder vars totala befolkning utgör omkring hälften av jordens invånare.

Nu är det dags för svenska kommuner att halvera sina utsläpp!

 Städer är centrala för att vi ska kunna bidra till ekologiskt hållbara samhällen och ett stabiliserat klimat. Vi uppmanar alla kommuner i Sverige att ta sin del av ansvaret för att kunna nå ditGenom One Planet City Challenge får de bra verktyg för detta, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.  (Källa: Aktuell Hållbarhet)

Entreprenörsstiftelsen gör också en satsning för att engagera och motivera fler svenska kommuner att ta steget och göra en konkret, mätbar insats! 

Våra första "Studentambassadörer" kommer från Sustainergies Academy!

Publicerad 2019-04-11

Onsdagen den 10 april var en viktig dag på många sätt!

Vi genomförde en inspirerande workshop på IDEON med ett 30-tal studenter från Sustainergies Academy.

Med vårt samarbete kommer vi att kunna utveckla och sprida vår verksamhet och vår nya portal bland sudenter och forskare i hela landet. Dagens workshop gav oss också en stor mängd återkoppling hur vår portal kan skapa ännu bättre möjligheter inför framtiden. Ett stort tack till er alla och på återseende!

Entreprenörsstiftelsen

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar man till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. 

Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030

Publicerad 2019-04-09

Idag den 9 april skrevs det historia! Sveriges första lokala klimatneutrala färdplan antogs – Malmö stad är först i Sverige. Om 10 år ska den lokala bygg- och fastighetsbranschen i Malmö vara klimatneutral – enligt LFM30! 

Entreprenörsstiftelsen medverkar i detta långsiktiga arbete och var en av de första som undertecknade den presenterade färdplanen!

LFM30, eller Lokal Färdplan Malmö 2030, för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, är ett klimatinitiativ utöver det vanliga. Den är byggaktörsdrivet, av den lokala bygg- och fastighetsmarknaden. Över 100 företag/verksamheter har varit delaktiga i dialogen/processen att ta fram LFM30. Den beskriver både en affärsutveckling för en konkurrenskraftig framtid, men också en färdplan för hur den lokala branschen ska bli klimatneutral på 10 år. Malmö ska bli en testbädd och ett föredöme för alla andra. 

 

Humanium Metal by IM – vapen smälts ned för fred!

Publicerad 2019-03-20

Varje minut skjuts en människa i världen till döds. Vapenrelaterat våld är ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer, något som länge varit uppenbart för IM, Individuell Människohjälp och andra organisationer som arbetar med bistånd. Hösten 2016 lanserades Humanium Metal by IM som ett sätt att vända utvecklingen till något positivt.

Det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Därför kallar IM Humanium Metal  för den värdefullaste metall som finns. Syftet med projektet är att minska vapenvåldet i världen och att bygga fredligare samhällen i våldsdrabbade länder.

Beslagtagna vapen i Centralamerika smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, råvaran förädlas och görs tillgänglig för massproduktion av fredliga nyttoföremål. Intäkterna från projektet finansierar fler nedsmältningar samt IMs internationella utvecklingsarbete.

Initiativet verkar i enlighet med SDG 16, det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen, för att sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter.

Under 2019 söker Entreprenörsstiftelsen nya bidragsgivare till IMs arbete för fredliga och inkluderande samhällen. För de globala målen!

Läs gärna mer på: imsweden.org

SVERIGE MÅSTE ÖKA TAKTEN ...! (DN)

Publicerad 2019-03-12

Sverige står inför betydande utmaningar med ohållbara konsumtionsmönster, ojämlikheter i hälsa och bristande integration. Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Sverige måste med andra ord öka takten och låta Agenda 2030 vara styrande de kommande tio åren. Vi har nationella mål, lagstiftning, strategier och handlingsplaner inom olika politikområden, men det finns gap mellan mål och resultat. De åtgärder som vidtas räcker inte. 

Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Sveriges goda utgångsläge både förpliktigar och möjliggör. En omställning är nödvändig och tiden är knapp. Ett ökat tempo i omställningen ger fördelar för organisationer och enskilda både i och utanför Sverige. Om alla svenska aktörer bidrar kan vi vända världens utmaning till världens möjlighet. 

Genom Entreprenörsstiftelsens nya Hållbarhetsportal kan denna process skyndas på och ge snabba insatser för fler innovativa affärsprojekt. 

UTLYSNINGSKOLLEN

Publicerad 2019-03-10

Tid är pengar - Använd Utlysningskollen!

För att spara tid och hitta finansiering har vi skapat denna tidsbesparande funktion för dig som projektägare eller företag/förening. Prenumerera på alla aktuella och nya utlysningar som finns på den svenska marknaden. Genom att registrera dig och ange inom vilka kategorier av globala mål som du är intresserad av, för du löpande tips om nya utlysningar på den svaneska marknaden. Databasen uppdateras löpande och innehåller redan nu ett 100-tal möjliga finansieringsvägar. Lycka till!