Bredda bilden - För en mer inkluderande industri

Publicerad 2019-07-09

Teknikbranschen är en bransch som inte tycks mättas i första taget - men kan branschen möta efterfrågan?

Teknikföretagen vill öka efterfrågan för teknikyrken genom att bredda bilden av branschen, det vill säga uppfattningen om vem som jobbar med tekniska yrken och vad de olika yrkena faktiskt innebär. För att skapa en mer inkluderande blick och uppmärksamma yrket har Teknikföretagen skapat bildbanken “Bredda Bilden”.

“Bredda Bilden” är en bildbank som visar verksamma inom olika tekniska områden - såsom studenter och ingenjörer i olika arbetsmiljöer. Det är ingen hemlighet att tekniska yrken domineras av män, och syftet med bildbanken är att lyfta fram den representation av kvinnor som faktiskt existerar men generellt inte uppmärksammas lika mycket. Därför är en majoritet av bilderna tagna på just kvinnliga representanter och anställda. På bildbankens hemsida har Teknikföretagen redogjort för hur de vill skapa en mer modern bild av teknikbranschen och inspirera fler kvinnor att söka sig till branschen.

Bilderna är gratis att använda för vem som helst som vill vara med och bredda bilden av de tekniska yrkena. Exempel på detta är företag eller skolor som, exempelvis, vill locka till sig fler kvinnliga sökanden. Gymnasieskolor såväl som universitet har länge kämpat med en ojämn könsfördelning inom olika områden - och inom just tekniska ämnen har det kvinnliga könet varit kraftigt underrepresenterat. Teknikföretagen hoppas kunna bidra till en förändring så att fler vågar söka sig till den bransch där efterfrågan och behov ständigt växer!

Bildbanken hittar du på: https://breddabilden.teknikforetagen.se/