Cirkulär ekonomi kan generera miljardbelopp - årligen

Publicerad 2019-08-01

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända de resurser vi har istället för att ständigt producera nya, något som egentligen borde vara självklart. Förutom att det finns en stor potential att tillvara på stora ekonomiska värden minskar det även belastningen på miljön och klimatet. En viktig hållbarhetsfråga för såväl oss på Entreprenörsstiftelsen som för Circular Sweden.

Circular Sweden är ett företagsforum med syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. De har som mål att Sverige år 2030 ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driver därför denna utveckling internationellt. Budskapet i en ny forskningsrapport visar nämligen på det faktum att Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mer material. Varje år går 40 miljarder kronor förlorat som en konsekvens av att material och produkter inte återanvänds efter första användningscykeln. Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, menar att en stor del av de årligen förlorade mångmiljardbelopp skulle kunna återtas till 2040.

Återvinningsindustrierna har idag ett upprop på deras hemsida där företag kan ansluta sig. Vid ett sådant åttagande förbinder de sig även då till att öka sina inköp av återvunnet material samt att öka andelen produkter designade för återvinning.

Läs mer om Circular Sweden här:
http://www.recycling.se/cirkular-ekonomi/forum-for-cirkular-ekonomi

Läs mer om upproret här:
http://www.recycling.se/cirkular-ekonomi/upprop-for-cirkular-ekonomi

Intresserad av att ta del av andra projekt som bidrar till arbetet mot en mer cirkulär ekonomi? Läs mer om projektet Allwin här på vår hållbarhetsportal: 

https://www.hallbart2030.se/projekt/allwin---cirkular-ekonomi-fran-matsvinn.