FRAMTIDENS INNOVATIONER - IMPACT INNOVATION

Publicerad 2019-05-27

Entreprenörsstiftelsen medverkar i dagens rundabordssamtal som arrangeras av The Joint Way om hur man som entreprenör och bolagsägare kan och vill bidra till samhällsförändring och ta sitt sociala ansvar. Vi diskuterar värdebaserat ledarskap, olika sätt att bygga bolag, och hur vi förhåller oss till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 

I den internationella innovationsstrategin Vägen mot Europas mest innovativa region kan vi läsa att det behövs ett ökat fokus på hur innovation och entreprenörskap kan bidra till att lösa och hantera samhällsutmaningar. Med aktiviteten Framtidens innovationer - Impact innovation, vill vi stärka förmågan att identifiera, attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer med social/ samhällsnytta i fokus hos Sveriges innovationsfrämjare. Aktiviteten ger oss en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om värdebaserad affärsmässighet och impact hos Skånes innovationsfrämjare.
Tillsammans bidrar vi till förändring!
Aktiviteten är en del av The Yes Day 2019 och sponsras av och genomförs i samarbete med Skåne Innovation Week.
Läs mer om The Yes Day här: https://theyesday2019.confetti.events