Från plast i havet till modeprodukter

Publicerad 2019-07-28

Enligt en rapport från WWF använder den globala befolkningen motsvarigheten till 1,5 planeter värda av naturresurser och varje år utvinns nya råvaror för att skapa nya produkter. Råvaror som tar århundraden att sönderdelas. Även om det mest logiska borde vara att återanvända det vi redan har återvinns i dagsläget endast 1% av textilier tillbaka till textilier.

Modehuset tillika designern Stella McCartney strävar därför efter att integrera så många cirkulära material som möjligt i deras kollektioner. För att skapa ett cirkulärt och återställande system menar de att avfall bör förvandlas till något mer ”lyxigt”. De syntetiska material som används, såsom nylon och polyester såväl kan som borde återvinnas.

Som ett steg i att sluta använda jungfrulig nylon till år 2020 byter modehuset nu ut all nuvarande nylon till ECONYL® regenererad nylon. Vid tillverkning av ECONYL® återvinns och regenereras avfall som exempelvis industriell plast, avfallstyg och fisknät från hav till att bli ett nytt nylongarn. Förutom återvunnen nylon används även i största möjliga utsträckning återfunnen polyester, som för tillfället består av återvunna plastflaskor. Målet är att enbart använda återfunnen polyster till år 2025.

De 8 miljoner ton plastavfall som varje år landar i våra hav hotar såväl det marina djurlivet som människors hälsa. Fortsätter det i denna takt kommer havet innehålla mer plast än fisk år 2050. För att öka medvetenheten kring bevarande av havet samt bekämpning av marin plastförorening har Stella McCartney även samarbetat med Parley For Oceans och redan idag är två av deras produkter tillverkade av plast från havet.

Mer om Stella McCartneys cirkulära hållbarhetsarbete kan du läsa här: https://www.stellamccartney.com/experience/en/sustainability/themes/circular-solutions/