Humanium Metal by IM – vapen smälts ned för fred!

Publicerad 2019-03-20

Varje minut skjuts en människa i världen till döds. Vapenrelaterat våld är ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer, något som länge varit uppenbart för IM, Individuell Människohjälp och andra organisationer som arbetar med bistånd. Hösten 2016 lanserades Humanium Metal by IM som ett sätt att vända utvecklingen till något positivt.

Det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Därför kallar IM Humanium Metal  för den värdefullaste metall som finns. Syftet med projektet är att minska vapenvåldet i världen och att bygga fredligare samhällen i våldsdrabbade länder.

Beslagtagna vapen i Centralamerika smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, råvaran förädlas och görs tillgänglig för massproduktion av fredliga nyttoföremål. Intäkterna från projektet finansierar fler nedsmältningar samt IMs internationella utvecklingsarbete.

Initiativet verkar i enlighet med SDG 16, det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen, för att sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter.

Under 2019 söker Entreprenörsstiftelsen nya bidragsgivare till IMs arbete för fredliga och inkluderande samhällen. För de globala målen!

Läs gärna mer på: imsweden.org