Malmöfestivalen

Publicerad 2019-08-12

Denna vecka drar Malmöfestivalen igång. Som välkänt är bidrar festivaler till både god stämning, sammanhållning och underhållning. Men det finns en baksida - resursförbrukning, nedskräpning, transport... Alla miljöbovar. Dock är detta något som kan förebyggas i hållbarhetssyfte, och hållbarhet är något som just Malmöfestivalen satsar mycket på! Festivalen är en samlingspunkt för stadens och regionens invånare, och skapar en tillhörighet mellan människor i alla åldrar, kulturer, musikstilar...

Malmöfestivalen tituleras som en av Skandinaviens grönaste stadsfestivaler och har sedan 2009 jobbat aktivt med både miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor.

Förutom hållbarhetsfrågor är tillgänglighet och jämställdhet högt på agendan. Festivalen ska vara lättåtkomlig för funktionshindrade genom exempelvis ramper och tolkar, och dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning bland artisterna.

Ett fåtal exempel på vad arrangören gör för att skapa en mer hållbar festival:

- Försäljare/utställare får inte använda engångsartiklar av plast.

- Inget stilla vatten får säljas - istället finns det vattenkranar placerade runt om i centrum.

- Försäljarna har krav på sig gällande ekologiska och rättvisemärkta produkter. Dessutom används enbart miljömärkt rengöringsmedel.

Mer finns att läsa på www.malmöfestivalen.se under "Om oss".

I vår portal hittas projektet “Malmö I LOVE YOU” som handlar just om att skapa en gemenskap och lyfta fram kärleken till denna fantastiska stad. Utomstående evenemang som Malmöfestivalen förverkligar projektskaparnas vision ytterligare. 

Malmö, I Love You är en urban innehållscentrerad rörelse med mekanismer som inspirerar och engagerar medborgarna och ger dem möjlighet att aktivt medverka och bidra till positiv utveckling och förändring.

Projektet kommer att stimulera kulturlivet och bidra till att öka kulturutbudet i Malmö och regionen med både bredd och spets. Detta kommer även att ge ett mervärde och medverka till Skånes utveckling och attraktionskraft.

Läs mer på:

https://www.hallbart2030.se/projekt/malmo-i-love-you---karleken-till-en-stad