Noll korruption - Det 18 globala målet?

Publicerad 2019-08-04

Entreprenörsstiftelsen arbetar för att fler hållbara affärsprojekt ska kunna se dagens ljus. På denna portal kan du registrera samt söka bland projekt som jobbar mot något av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Under årets Almedalsvecka pratades det, förutom cirkulär ekonomi, även om ett nytt globalt hållbarhetsmål - Noll Korruption.

Det är Instutionen mot mutor, Transparency International och amerikanska handelskammaren i Sverige som tillsammans lanserar det nya hållbarhetsmålet. Syftet är att illustrera hur korruption och kampen mot mutor är en grundförutsättning för de resterande 17 målen. Av den anledningen har de också valt att kalla det ”Mål noll”. I dagsläget ligger Sverige på siffran 85 på ett världsindex där noll korruption innebär siffran 100.

”Det nedslående medeltalet i världen är 43. Bakom dessa siffror kan det bland annat konstateras att 25 procent av världens vuxna befolkning måste betala en muta för få ta del av en offentlig tjänst, säger Ulrik Åshuvud, styrelseordförande för Transparency International i Sverige”

Läs mer om initiativet här: https://www.aktuellhallbarhet.se/ingen-korruption-det-globala-malet-som-saknas/