Nominera till Ullbaggegalan 2019 - Förlängd nomineringstid!

Publicerad 2019-05-01

Det finns många fantasiska landsbygdssatsningar runtom i Sverige. Vilken är du mest imponerad av? Genom Ullbaggen vill vi lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader.

För att kunna nominera måste du tillhöra någon av våra medlemsorganisationer.

Läs mer på:  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/natverkstraffochullbaggegala2019/nomineratillullbagge.4.7eee19da168944000cb91e1e.html