Nytänkande entreprenörer tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendie på Sveriges Innovationsriksdag 2019

Publicerad 2019-05-27

Stiftelsen ÅForsk har i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks utsett 10 entreprenörer som får ÅForsks Entreprenörsstipendie 2019. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé. En av dem är Scientific Ed Tech AB som vi har det stora nöjet att samarbeta med.

Entreprenörernas gemensamma nämnare är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära ekosystemet för innovation som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet. Tekniken- och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har alla förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.

Scientific Ed Tech AB: Martin Hassler Hallstedt 

(Lunds universitet; Ideon Innovation).

Programvara som kombinerar KBT och inlärningspsykologi med speldesign för att lära ut matematik för elever i lågstadiet.

Läs gärna mer på: https://scientificedtech.com/sv/hem/