Nytt program ska satsa 80 miljoner på livsmedelsförsörjning!

Publicerad 2019-05-10

Mistra har öppnat en utlysning till ett program om livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Målet är att det svenska livsmedelssystemet i sin helhet ska nå de globala hållbarhetsmålen samtidigt som sektorns konkurrenskraft ska stärkas och lönsamheten förbättras.

Läs mer ...