Våra första "Studentambassadörer" kommer från Sustainergies Academy!

Publicerad 2019-04-11

Onsdagen den 10 april var en viktig dag på många sätt!

Vi genomförde en inspirerande workshop på IDEON med ett 30-tal studenter från Sustainergies Academy.

Med vårt samarbete kommer vi att kunna utveckla och sprida vår verksamhet och vår nya portal bland sudenter och forskare i hela landet. Dagens workshop gav oss också en stor mängd återkoppling hur vår portal kan skapa ännu bättre möjligheter inför framtiden. Ett stort tack till er alla och på återseende!

Entreprenörsstiftelsen

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar man till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor.