World Oceans Day 8 juni 2019

Publicerad 2019-06-07

Visste ni att haven producerar hälften av den syre vi andas? Den 8 juni är det World Oceans Day och den firas världen över.Vi vill därför betona betydelsen av att vi med gemensamma krafter sätter in alla resurser för att verkligen rädda haven! 

Målet mer World Ocean Day är att skapa intresse för havens välmående och se vilka hot haven och dess invånare står inför. Havens hälsa är också vår hälsa. Men vi inom Entreprenörsstiftelsen menar att det inte räcker att skapa intresse och förståelse. Direkta insatser behövs också! Därför arbetar vi intensivt med att påskynda ett antal vattenprojekt som, om de kan starta upp snarast, kan få betydande effekt och resultat. Hjälp oss i vårt arbete!