Lunds Universitet

Klimatet och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor. Vid Lunds universitet finns ledande forskning som söker lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar. Här hittar du nyheter och kontaktpersoner inom området.

Stockholms Universitet

Hållbar utveckling är en central fråga för Stockholms universitet. Universitetet har en stor bredd i sin verksamhet och både inom det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området finns forskning och utbildning som rör Agenda 2030 och som kan bidra till att uppnå de globala målen. Här kan också Stockholms universitets tradition av tvärvetenskaplighet, som bl.a. avspeglas i universitetets profilområden lyftas fram liksom den samverkan som bedrivs i form av t.ex. öppna föreläsningar, deltagande i offentliga utredningar och medverkan i den offentliga debatten.

World Maritime University Malmö

The World Maritime University (WMU) in Malmö, Sweden is a postgraduate maritime university founded in 1983 by the International Maritime Organization (IMO), a specialized agency of the United Nations. The aim of WMU is to further enhance the objectives and goals of IMO and IMO member States around the world through education, research, and capacity building to ensure safe, secure, and efficient shipping on clean oceans. WMU is truly an organization by and for the international maritime community.

Göteborgs Universitet

Utbildning och forskning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar utveckling och Göteborgs universitet har som målsättning att bli ett av Europas ledande universitet inom området. Vid Göteborgs universitet finns Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom miljö och hållbar utveckling och miljöforskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden.

Malmö Universitet

Malmö universitet arbetar utifrån Strategi 2022 från och med 1 januari 2018. Vision: Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Värderingar: Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet. Mål: Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.